فروشگاه به آدرس جدید انتقال پیدا کرد . آدرس جدید فروشگاه عبارت است از : www.payamarket.ir نام جدید فروشگاه : پایامارکت ما را به خاطر بسپارید : "پایامارکت" www.payamarket.ir